Quantcast

Foto: Kalvária Solka - Nitrianske Pravno - okres Prievidza - tip na výlet

23.3.2021 admin
Foto: Kalvária Solka - Nitrianske Pravno - okres Prievidza - tip na výlet

V Nitrianskom  Pravne si vybudovali podľa projektov kalváriu obyvatelia takmer  svojpomocne na pahorku Galgensberg nad obcou Solka v čase pred druhou  svetovou vojnou. Dnes predstavuje unikátny súbor 27 sakrálnych stavieb.  Do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok na Slovensku bola táto kalvária  zapísaná v roku 2014. 

Kalvária  Solka sa nachádza medzi Nitrianskym Pravnom (pôvodne Nemecké Pravno,  Deutsch-Proben) a miestnou časťou Solka, ktorá bola v minulosti  samostatnou obcou. Podnetom na výstavbu kalvárie bola pietna spomienka a  vyjadrenie úcty k 100. výročiu tragického požiaru z roku 1827, pri  ktorom zhorela veľká časť Nitrianskeho Pravna. Iniciátorom a  zakladateľom kalvárie bol miestny rodák a kňaz Anton Richter  (1861-1942). Stavebné práce prebiehali v rokoch 1934 – 1937. 

Umiestnenie objektov  v teréne od úpätia až k vrcholu pahorku sa volilo zámerne s úmyslom  vytvoriť z Kalvárie výraznú krajinnú dominantu, ktorá bude viditeľná zo  širokého okolia. Kalvária pozostáva z 27 murovaných objektov. Z toho sú  dva kostoly, na začiatku a na vrchole pahorku, 14 klasických zastavení  krížovej cesty a 11 ďalších kaplniek. Horná časť Kalvárie poskytuje  úžasný výhľad na Hornonitriansku kotlinu.

Prípravy na stavbu  kalvárie trvali niekoľko rokov. Richter dal vypracovať návrh na  vybudovanie kalvárie mníchovskej firme Franza Mayera, ktorá aj  zabezpečila namaľovanie obrazov s výjavmi krížovej cesty. Vzory rámov  pre obrazy si Richter vyžiadal od umeleckého stolára Simona Ravedera z  Rakúska. U banskobystrického sochára Karola Horna si zasa objednal  reliéfy z kararského mramoru, ktoré sú inštalované v kaplnkách. Na  výzdobe sa podieľali okrem majstrov zo Slovenska aj umelecké dielne z  Nemecka, Horného Rakúska a Čiech. Vitráže okien, oltár z pravého  kararského mramoru, reliéfy, sochy… Všetko to svedčí o výnimočnosti a  umeleckej kvalite tohto sakrálneho diela. 

Foto: Miroslav Zajíc

Ďalšie fotoreporty