Foto: Komentovaná prechádzka sídliskom Píly v rámci projektu Čo sa píli na sídlisku Píly: Staré sídlisko

23.10.2022 admin
Foto: Komentovaná prechádzka sídliskom Píly v rámci projektu Čo sa píli na sídlisku Píly: Staré sídlisko

- príspevok o histórii sídliska a jeho význame od historika Rastislava Popelku

- rozbor vybraných sgrafít - umeleckej výzdoby na fasádach domov
- spomienky aj súčasné pohľady miestnych obyvateľov

- diskusia o možnostiach zachovania a interpretácie kultúrneho dedičstva

Spoločne  môžeme urobiť pre ochranu kultúrneho dedičstva na našom sídlisku viac. 

O projekte “Čo sa píli na sídlisku Píly?”
Sériou   inovatívnych kultúrnych podujatí a umeleckých zásahov chceme upriamiť   pozornosť obyvateľov a návštevníkov Prievidze na miestne kultúrne   dedičstvo sídliska Píly. Tento obytný súbor, budovaný od roku 1951, je   významnou pamiatkou svojej doby a názorným príkladom socialistického   realizmu. Architektúru sídliska dotvára výzdoba na fasádach domov podľa   návrhov významných umelcov a umelkýň svojej doby - reliéfy od  Drexlera,  Kompáneka a Kordoša a sgrafitá od Bleya, Fedoru, Chmelářa,  Klimčáka,  Laluhu, Maňku, Pavlíčkovej, Paštéku, Vysočana a Štrompacha.

Práve  v tomto roku si aj touto formou pripomíname 70. výročie  nasťahovania  prvých obyvateľov do bytových domov na tomto prievidzskom  sídlisku.  Formou novej iniciatívy chceme oživiť periodicky sa opakujúce  snahy o  záchranu dedičstva a odkazu tohto sídliska. Naliehavosť  projektu  aktuálne súvisí predovšetkým s rizikom poškodenia či dokonca  zničenia  originálnych umeleckých diel, v súvislosti s prebiehajúcimi  prestavbami a  zatepľovaním domov, ktoré vychádzajú z potreby šetrenia  energie.

Ďalšie fotoreporty