Foto: OBEC BRIEŠTIE A HADVIGA

22.1.2022 admin
Foto: OBEC BRIEŠTIE A HADVIGA
Kam na výlet

Obec BRIEŠTIE leží v severnej časti pohoria Žiar v úzko zarezanom údolí Briešťanského  potoka. Nadmorská výška v strede obce je 600 m n. m. a v chotári 536 –  912 m n. m.

Hornatý  povrch chotára tvoria druhohorné horniny (vápence, slieňovce, dolomity).  Má rendziny a pararendziny. Rendziny sú dvojhorizontové A-C pôdy  vyvinuté výlučne zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Nesúvislé je  zalesnený jedľobučinami, miestami smrečinami.

Najstaršia písomná zmienka o tejto pôvodne poddanskej obci pochádza  z roku 1392. Obec vznikla na pravnianskom území a založila ju  pravnianska vrchnosť. Neskôr patrila Prónayovcom. K obci patrí osada  Hedviga, ktorá bola v minulosti, podobne ako Brieštie osídlená nemeckým  obyvateľstvom. Obyvateľstvo sa v minulosti venovalo prevažne  poľnohospodárstvu. Po roku 1945 museli Nemci svoje domovy opustiť. Domy  boli vykúpené a používajú sa na rekreačné účely. 

Pamiatky

  • Dedinská zvonica, zrubová drevená stavba s prvkami ľudového staviteľstva na pôdoryse štvorca z roku 1903.[4] Ukončená je barokovou helmicou. Nachádza sa tu zvon z roku 1722.
  • Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v časti Hadviga, jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 20. storočia. Stavba má hladké fasády, veža je členená lizénami a ukončená ihlancovou helmicou.
  • Dedinská zvonica v časti Hadviga, drevená stavba na pôdoryse štvorca  s ihlancovou helmicou. Je členená priebežnou podlomenicou na dve  úrovne.

Hadvigu, zaniknutú osadu zväčša nepoznajú ani obyvatelia Turca, hoci  práve v tomto regióne sa nachádza. Patrí pod obec Brieštie v okrese  Turčianske Teplice a pred 2. svetovou vojnou bola obývaná karpatskými  Nemcami. Svoj exotický názov vraj získala podľa mena manželky  zakladateľa obce.

V roku 1392 ju totiž založili práve nemeckí kolonisti. Po druhej  svetovej vojne sa väčšina obyvateľov musela odsťahovať, pretože  obyvatelia boli ako Nemci osočovaní. Dnes tu žije už len jediný obyvateľ  a opustené domy postupne kolonizujú chalupári.

Pamiatky

  • Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jednoduchá jednoloďová stavba s pravouhlym ukončením presbytéria a predstavanou vežou zo začiatku 20. storočia. Stavba má hladké fasády, veža je členená lizénami a ukončená ihlancovou helmicou.
  • Dedinská zvonica, drevená stavba na pôdoryse štvorca s ihlancovou helmicou. Je členená priebežnou podlomenicou na dve úrovne.

Foto: Miroslav Zajíc

Ďalšie fotoreporty