Foto: Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi

27.9.2020 admin
Foto: Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi

Foto: Miroslav Zajíc

Ďalšie fotoreporty