Foto: Rekonštrukcia Meštiansky dom Prievidza - kontrolný deň

31.7.2019 admin
Foto: Rekonštrukcia Meštiansky dom Prievidza - kontrolný deň

Pár fotografií z predfinálnej fazy rekonštrukcie Meštianskeho domu na námestí Slobody v Prievidzi

Ďalšie fotoreporty