Quantcast

Foto: Vernisáž výstavy - Amália Lomnická - Stvárňovanie

16.7.2020 admin
Foto: Vernisáž výstavy - Amália Lomnická - Stvárňovanie

Amália Lomnická - kurátorka výstav a organizátorka výtvarných podujatí  Vás prostredníctvom výstavy nechá nazrieť do svojej trinástej komnaty,  ktorou je záľuba v portrétnej tvorbe. Z hľadiska osobitnej

pozornosti akú venuje modelácii, charakteristickému výrazu, či  zachyteniu emócie v tvári možno u nej hovoriť o psychologickom portréte.  V predloženej kolekcii nechýbajú portrétne štúdie viacerých známych  osobností kultúrneho a spoločenského života regiónu,

teda sféry pôsobenia, ktorá je autorke osobitne blízka. Zachovanie  ich rozpoznateľných identifikačných znakov zároveň prepožičiava jej  dielam i pridanú dokumentárnu hodnotu - sú istým odrazom miesta a času, v  ktorom boli vytvorené.

Ďalšie fotoreporty