Foto a video: Tužina Gro(o)ve 2022 - Warm up - Piano club Prievidza

27.3.2022 admin
Foto a video: Tužina Gro(o)ve 2022 - Warm up - Piano club Prievidza

Vystúpili lokálne klenoty Dissmatik a bedña, čerešničkou na torte boli skvelí WWW Neurobeat

Podujatie sa konalo s finančnou podporou mesta Prievidza vo výške 1000 €

Podujatie sa konalo s finančým príspevkom Hudobného fondu

Foto: Marek Mišík

Ďalšie fotoreporty