Noc divadiel 2019 - Kafka - Proces, Lakomec, Bez pardónu, Luciin príbeh

25.11.2019 admin
Noc divadiel 2019 - Kafka - Proces, Lakomec, Bez pardónu, Luciin príbeh

Reportáž z 10. ročníka Noci divadiel v Prievidzi, ktorá sa konala v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie.

Program Noci divadiel 2019 ■■■

■19.00 h

Otvorenie Noci divadiel 2019

Moderujú Žofia Petrášová a František Kňazovič (herci divadla)

■19.10 h

Franz Kafka / Proces / réžia: Peter Serge Butko a. h

Premiéra spoločného projektu Divadla VHV Báčsky Petrovec Srbsko, Divadla „A“ a Divadla SHANTI Prievidza a NEXT Picture Praha

■21.15 h

Hudobná skupina Bez pardónu

■21.30 h

Moliere – Palik / Lakomec / réžia: Peter Palik a. h. / Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI

II. premiéra – Podujatie podporené z verejných zdrojov FPU

■23.00 h

Hudobná skupina Bez pardónu

■23.30 h

Vojtech Bartko / Luciin príbeh / réžia: Vojtech Bartko / Divadelná spoločnosť Prievidza

■00.15 h

Hudobná skupina Bez pardónu

Ďalšie fotoreporty