Video: Chill on the Sun - RKC Prievidza 2013

Slovami členov kapely je hudba Chill On The Sun „umelecko-obrazotvorné nekompromisne emotívne hudobné vyjadrenie pseudointelektuálnych avantgardných textov“.

Hlavné menu