Video: Kauza Cervanová - Robert Kirchhoff - Diskusia Jeden svet Prievidza

19.3.2014 ingo
Video: Kauza Cervanová - Robert Kirchhoff - Diskusia Jeden svet Prievidza

Videá sú záznamom z diskusie s režisérom filmu Kauza Cervanová Robertom Kirchhoffom.

Diskusia sa konala po premietnutí filmu Kauza Cervanová na festivale Jeden svet Prievidza.

Video vám môže priniesť odpovede na otázky:

Žije režisér aj ďalej touto kauzou? (točil to 8 rokov!)

Cíti on, alebo jeho rodina nebezpečenstvo?

Ako to mohlo byť?

Kto mohol mať záujem o zakrývanie pravdy?

A veľa iného.....

Ďalšie fotoreporty