Video: Nesmrteľný les + diskusia s náčelníkom VLKa Jurajom Lukáčom

22.2.2018 ingo
Video: Nesmrteľný les + diskusia s náčelníkom VLKa Jurajom Lukáčom

VÍZIA LESOOCHRANÁRSKEHO ZOSKUPENIA VLK Rozhodujúcou časťou prírody, prirodzene pokrývajúcou väčšinu Slovenska je les. Les je súčasne aj najviac ohrozeným, pretože obsahuje ekonomicky využiteľnú zložku - stromy. Les je pritom potrebné chápať ako ekosystém zložený nielen zo stromov, ale zo súborov desiatok tisíc organizmov s biliónmi rôznych jedincov. Takýto les v čase rastu je „sústredený“ na budovanie svojho „tela“. Až po skončení tohto procesu sa stáva aktívnym účastníkom regulácie životného prostredia. Výrub stromov v rubnej dobe by sa dal teda prirovnať k udržiavaniu chorého človeka v stave neustáleho „liečenia“, bez šance vyzdravieť. Jadrom našej vízie ochrany prírody je vyhnutie sa tomuto stavu aspoň na časti územia. Istú časť lesov je preto potrebné ponechať bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Ak teda uznáme rozhodujúcu úlohu lesa pri riadení parametrov nášho životného prostredia, vyplynie nám z toho niekoľko základných kritérií pri budovaní modernej ochrany prírody na Slovensku.

Ďalšie fotoreporty