"12 dní..." umelecko - workshopový multižánrový festival

27.06.2014 - 17:00
26.07.2014 - 17:00
...festival dlhodobého charakteru s rôznymi prievidzskými umelcami a ich hosťami z ostatných slovenských miest

Kde? : PRIWIDYA skúšobňa pre umelcov, Sama Chalúpku 10 Prievidza ( bývalá ZŠ Sama Chalúpku II. )

 

Pokračujeme:

3. deň...
"V náručí umenia"
27.6.2014 od 17:00 h

- beseda, čítačka so slovenskou spisovateľkou pochádzajúcou z Nitry - s Evou Avou Šrankovou, autorkou kníh: Hriechy mocných, Čas nevinnosti, Izabela I. - Láskou spútaní, Izabela II. - V tieni Notre - Dame

- autogramiáda s Evou Avou Šrankovou

- Výstava fotografií Ernesta Šorokšáriho z Bánova + workshop

- exteriérové umelecké fotenie s Annou Moravčíkovou & Foto Amart Prievidza

- SYMFONY PRIWIDYA - skladby časov minulých alternatívnym, moderným spôsobom v podaní Juraja a Gabriely Mikulášových z Prievidze
**********************************************************************
4. deň...
"Spojitosť, súlad"
26.7.2014 od 17:00 h

- výstava diela Jany Nemešovej - talentovanej, zdravotne postihnutej výtvarníčky z Nových Zámkov s názvom "Mojím srdcom maľované"

- prezentácia básní slovenského spisovateľa so pseudonymom Ivan Monte Christo v podaní Soni Molnárovej z Handlovej

- relaxačná hudba s EREMITOM - hudobník Henrich Pilch so svojou autorskou tvorbou a sprievodnou videoprojekciou

- relaxačné masáže s masérom Jaroslavom Čiakym z Prievidze a s jeho hosťami

- beseda o spojitosti relaxu a umenia s kurátorkou umenia s Gabrielou Mikulášovou z Prievidze
*************************************************************
O ponuke ďalších festivalových dní Vás budeme informovať priebežne...
*************************************************************

 

Hlavné menu