Antiquariat.sk: Šachy

16.06.2014 - 08:00 - 20.06.2014 - 18:00
Táto kráľovská hra, ako ju volali starí Peržania, sa hráva už vyše 1500 rokov!

 Zoberte kamaráta a príďte si otestovať kto z 
Vás má lepšiu pozornosť, vnímavosť, či strategické a plánovacie 
schopnosti  Prístup celý od 8:00 do 18:00. Vstupné: 0€.

Hlavné menu