Belujské hrnčiarstvo

07.12.2017 - 10:00 - 17:00
Prezentácia tradície hrnčiarstva v Beluji a tvorivá dielňa s výrobou a výzdobou predmetov z hrnčiarskej hliny.

Hrnčiarstvo ako remeslo bolo na Slovensku rozšírené nielen v mestách, ale aj v niektorých dedinách. U nás - na hornej Nitre - boli z dedín hrnčiarstvom známe hlavne Brezany, v Honte zase malá obec Beluj. Najneskôr od začiatku 17. storočia v nej fungovala pozoruhodná hrnčiarska dielňa s vlastnou technikou rytia a maľovania, ktorá sa pre ňu stala tradičnou. Hrnčiarstvo v Beluji koncom 19. storočia zaniklo, niektoré jedinečné výrobky tejto dielne vyrobené z miestnej kvalitnej bielej hliny sa však dodnes zachovali v zbierkach múzeí, vrátane Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Na štvrtok 7. decembra 2017 od 10. do 17. h pozývame všetkých fanúšikov hrnčiarskej výroby na prezentáciu s tvorivou dielňou, ktorú v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi na Košovskej ceste 9 uskutočnia kvalifikovaní lektori z hosťujúceho Múzea belujského hrnčiarstva v Beluji. Návštevníci si pod ich dohľadom budú môcť skúsiť tvorbu keramiky na kopacom kruhu, ako aj jej zdobenie rytím a maľovaním. Súčasťou podujatia bude aj krátky film o belujskom hrnčiarstve a vystavenie vybraných hrnčiarskych výrobkov zo zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi.

Účasť organizovaných skupín na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred: 046/542 30 54, info@muzeumpd.sk.
Maximálny počet návštevníkov v skupine: 25
Individuálni návštevníci sú vítaní bez ohlásenia.

Vstupné dobrovoľné

Hlavné menu