Beseda o duši, mysli a tele

Iné akcie
Aura centrum
-

Na všetko existuje nekonečné pole možností. Náš mozog nám ich vie ponúknuť iba niekoľko. Chceme Vám ukázať inú možnosť, komplexnú. Takú, pri ktorej viete meniť niekoľko vecí naraz -dostať myseľ pod kontrolu, posilniť telo a vďaka týmto dvom veciam konečne počuť a prejavovať svoju dušu, čiže byť skutočne sám sebou.

Príďte si pobesedovať o tom, čo skutočne chcete zažívať. Tešíme sa na Vás.

Odporúčané akcie