Betlehemské svetlo 2013

Iné akcie
Prievidza
24.12.2013 - 13:00

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v sobotu 14. decembra 2013 vo Viedni za účasti viac ako 25 národných skautských organizácií z celej Európy. Tradične ho z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme do Viedne prináša Dieťa svetla – rakúske dievča alebo chlapec, ktorí toto vyznamenanie získali za svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať druhým. Tento rok je ním dvanásťročný Michael Weixlbaumer z obce Kematen an der Krems. „Podporuje slabších študentov a snaží sa o harmóniu v našej triede,“ hovorí o Michaelovi jeho spolužiačka.

Na cestu do Prievidze sa Betlehemské svetlo vydá rýchlikom z Bratislavy v sobotu 21. decembra popoludní. Prievidzskí skauti ho v pondelok 23. decembra zanesú do zariadení pre seniorov, oficiálne odovzdajú vedeniu mesta Prievidza a o 16.00 prinesú na Námestie slobody, kde vystúpia s krátkym programom na záver Predvianočných trhov. Napokon, na Štedrý deň, skauti odpália Betlehemské svetlo všetkým záujemcom v Prievidzi a Bojniciach, aby si ho mohli zapáliť pri sviatočnom stole.

Skauti a skautky rozdajú Betlehemské svetlo všetkým záujemcom v Prievidzi a Bojniciach na Štedrý deň medzi 13:00 a 14:00 na týchto desiatich miestach:

 • Dlhá ulica (pri potravinách)
 • Námestie slobody (Trojičný stĺp)
 • Žabník (potraviny na Ulici Stavbárov)
 • Necpaly (pri potravinách „Pyramídy“)
 • Sever (pri potravinách Jednota na Novackého ulici)
 • Staré sídlisko (pri hoteli Magura)
 • Zapotôčky (pri potravinách Jednota na Ulici Ľ. Ondrejova)
 • Bojnice (pri lekárni Notre Dame)
 • Bojnice (pred Kostolom sv. Martina)
 • Bojnice (Dubnica)

Okrem toho Betlehemské svetlo rozdajú na Štedrý deň aj po skončení vigílnych svätých omší, približne medzi 17:00 a 17:30, pred týmito kostolmi:

 • Farský kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi
 • Kostol Najsvätejšej Trojice (piaristický)
 • Farský kostol sv. Terézie z Lisieux (Zapotôčky)
 • Farský kostol sv. Martina v Bojniciach

Slovenskí skauti prevzali Betlehemské svetlo od rakúskych skautov po prvýkrát v roku 1990 vo Viedni a odvtedy ho každoročne distribuujú ľuďom po celom Slovensku. „Svetlo budeme roznášať už po dvadsiatyštvrtýkrát. Je pre nás symbolom pokoja a lásky. Plamienok nám pripomína, že sa máme snažiť budovať jednotu a mier v našich životoch i v našom okolí. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo vybudovať takúto peknú tradíciu, ktorá si získala srdcia ľudí,” hovorí skautský dobrovoľník Igor Kevický z Prievidze.

Tradícia Betlehemského svetla v Európe vznikla v roku 1099, keď turecké mohamedánske kmene okupovali Svätú zem. Na výzvu pápeža Urbana II. európski rytieri zorganizovali križiacku výpravu do Palestíny a oslobodili Betlehem a Jeruzalem. Jeden člen výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z večného svetla, ktoré horí v Betleheme. Svoj sľub dodržal a na Vianoce v roku 1099 sa vrátil do Florencie so zapálenou sviecou, ktorej plamienok pochádzal z Betlehema. Sviecu umiestnili v kostole a odtiaľ si ostatní obyvatelia Florencie brali svetlo do svojich domovov. Táto tradícia pretrváva dodnes a Betlehemské svetlo sa tak stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia.

Odporúčané akcie