Čaro filatelie

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
24.1.2014 - 08:00 - 17.2.2014 - 17:00

Na jar 1944 sa zišli prievidzskí filatelisti k výmene poštových známok 
a založili spolok filatelistov v Prievidzi. Od týchto vojnových rokov je 
to už 70. výročie vzniku tohto spolku. Za svoje obdobie organizovanej 
filatelie v Prievidzi prešli filatelisti od prípravy okresných 
propagačných výstav Horná Nitra, ktorých sa uskutočnilo 7. ročníkov k 
organizovaniu krajských výstav poštových známok. Po získaných 
skúsenostiach, keď bolo v Okresnom filatelistickom spolku až 200 členov, 
sa aktivizovali v zmenených politických a spoločenských pomeroch po roku 
1989. Členovia klubu filatelistov 53 - 01 okrem zhromažďovania exponátov 
vystavujú svoje zbierky nielen v Prievidzi, ale po celom Slovensku.

Pri príležitosti 70. narodenín klubu pripravujú v spolupráci s 
hornonitrianskymi múzejníkmi spoločnú výstavu pod názvom Čaro 
filatelie, ktorá bude od 23. januára do 18. februára 2014 v priestoroch 
Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Vystavené budú poštové známky s 
rôznou tematikou i dokumenty, fotografie z histórie klubu, ako aj poštové 
pečiatky z fondu múzea.

Odporúčané akcie