Detská jašenica 2018: Oslava MDD pre celé rodiny

Iné akcie
Minigolf Prievidza
27.5.2018 - 14:00

Pripravené sú rôzne súťaže a športovo-zábavné aktivity. Mladí aj skôr narodení si môžu vyloviť rybu, zajazdiť na koni, zaskákať na trampolínkach či zajazdiť si na zelených bicykloch. Pripravené sú pre vás rôzne súťaže. Za ich zvládnutie získate sladkú odmenu a možnosť zúčastniť sa záverečnej tomboly. Vyskúšate si prácu hasičov či prvú pomoc. S Klubom netradičných športov si zahráte interkros, indiaku, ringo, boccia a Mӧlky. Pozriete si makety rakiet a lietadiel raketových modelárov. Kreatívne deti čaká tvorivá a fotografická dielnička. Detskú „Jašenicu“ spríjemnia vystúpenia mladých spevákov, tanečníkov, športovcov a detskej kapely. Deti si budú môcť zadarmo vyskúšať zhrať minigolf a ochutnať cukrovú vatu.
A to sme spomenuli len malú časť toho, čo sme pre Vás na nedeľňajšie popoludnie pripravili v priestoroch minigolfu a mestského parku.
PROGRAM:
14:00 registrácia detí- „Jašikarta“
           kultúrny program
           prezentačné stánky
           súťažné stanoviská
           dielničky
           bufet
16:30 Tombola
17:00 Ukončenie

Detská jašenica: Oslava MDD pre celé rodiny

Odporúčané akcie