Detský klub Kremienok - stretnutia v stredu

Iné akcie
Prievidza
19.9.2018 - 17:00 - 26.9.2018 - 17:00

Pozývame vás, aby ste sa k nám pridali, ak vás táto téma a celkovo téma detí a prístupu k nim, zaujíma. Naše snahy podporilo dotáciou aj Mesto Prievidza. Súčasťou našich aktivít okrem prednášok a diskusií k téme bude séria praktických aktivít, napr.:
Ukážka tvorivého vyučovania
Ukážka zážitkovej environmentálnej výchovy
Anglicky v záhrade- príklad praktickej hodiny anglického jazyka
Nemecky v kuchyni - príklad praktickej hodiny nemeckého jazyka
Umelecká a remeselná výchova
Práce v živej záhrade
Tvorivé dielne z prírodnín
Pečenie s deťmi...a ďalšie
Adresa zázemia: Podhorská 120, Veľká Lehôtka
Viac informácií na čísle 0948319111, Erika Galanská

Odporúčané akcie