Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Od do

September sa tradične spája s podujatím Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD), ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Cieľom DEKD je zvyšovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V roku 2010 bolo poverené Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky úlohou koordinátorov Združenie historických miest a obcí Slovenska, toto poverenie bolo v roku 2017 rozšírené o občianske združenie ICOMOS Slovensko. Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum.

Otvárací ceremoniál DEKD 2022 sa uskutočnil 2. septembra 2022 v Skalici. Téma ročníka je "Sustainable heritage", v slovenskej verzií pod mottom  "Udržateľnosť v pamiatkach". Téma vyzýva pamiatky, aby otvorili svoje brány a ukázali svoju úlohu v udržateľnej budúcnosti a svoj vplyv na zachovanie miestnej identity.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa rovnako ako každý rok do sprievodných aktivít DEKD zapojí počas dní otvorených dverí vo štvrtok a v piatok 22. a 23. septembra 2022 od 9. do 17. hodiny súborom kombinovaných podujatí.

 

Expozícia
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry

Nové výstavy
Minerály - majstri tvarov a farieb
Známe i neznáme nerasty z domácich i zahraničných nálezov

Nie je koruna ako koruna
K 130. výročiu korunovej meny

Prezentácia
Potulky s múzeom
Úvod do objavovania málo známych zaujímavostí Prievidze

Podujatia
Poradíme - poslúžime
Ukážky konzervátorských postupov, spojené s poradenstvom pri ošetrovaní starožitností a vzácností

Odporúčané akcie