Fašiangové veselie

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
9.2.2015 - 08:00 - 13.2.2015 - 17:00

Po minuloročnej prestávke sa už po tretí raz v programovej ponuke Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi objavuje podujatie Fašiangové veselie. Pri múzejných prezentáciách stále živých tradícií by totiž popri vážnejších témach nemala chýbať zmienka o najveselšom období výročného zvykoslovného cyklu, za ktoré sa čas fašiangov právom pokladá. Priblížiť jednotlivé zvyky, ich pôvod, rôznorodé podoby, príčiny a súvislosti, ktoré svojou vďačnou témou zostávajú nevyčerpateľnou studnicou zábavy, sa všetkým záujemcom celkom iste rád podujme múzejný pedagóg Ján Vingárik. Vedomosti a informácie o živote človeka v prirodzenom prostredí bude prostredníctvom slov a obrazovej prezentácie nielen odovzdávať, ale skrze dialógom s deťmi vyšších ročníkov materských a žiakmi základných škôl aj prijímať. Na rad tak určite prídu masky a maškarné bály, pochovávanie basy, obchôdzky s turoňom i ďalšie zvyky a obrady. To pretože bežné pre našich predkov bolo každodenné strádanie, obetavosť a tvrdá robota, za ktoré sa im každoročne v tomto období dostalo zaslúženého uvoľnenia v podobe veselia.

Tvorivosť v spojení s hravosťou budú tvoriť aj základ výroby fašiangových masiek z papiera a textílií. Hlavne zvieracích masiek, medzi ktorými ako kráľ - zviera symbolizujúce silu a plodnosť - vyníma sa turoň. Aj v jeho mene pozývame všetkých návštevníkov Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v týždni od 9. februára do 13. februára 2015 na podujatie Fašiangové veselie.

Dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet detí v skupine: do 25

Vstupné na podujatie: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz za žiaka

Cieľová skupina: deti vyšších ročníkov MŠ a žiaci ZŠ

 

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred.

Odporúčané akcie