GASTRODNI 2014 - SOŠOaS J.Kalinčiaka Prievidza

24.04.2014 - 09:00 - 18:00
25.04.2014 - 09:00 - 17:00
žiaci študijných a učebných odborov sa predstavia v praktickej časti maturitných a záverečných skúšok

Štvrtok 24. apríl 2014 9.00 - 18.00
Piatok 25. apríl 2014 9.00 - 17.00

PREDVÁDZANIE ZRUČNOSTÍ
flambovanie ovocia, mäsa, múčnika, tranšírovanie, miešanie šalátov SLÁVNOSTNÉ TABULE,
PREZENTÁCIA KUCHÁROV,
BARMANSKÁ SÚŤAŽ "Evil´s drinks",
CUKRÁRSKE VÝROBKY,
UKÁŽKY LÍČENIA A ÚČESOVEJ TVORBY
ODEVNÝ DIZAJN

STREDOMORSKÁ REŠTAURÁCIA,
REŠTAURÁCIA STAREJ MAMY,
TURECKÁ REŠTAURÁCIA, PALACINKÁREŇ,
GARDENGRILL,
REŠTAURÁCIA SYROVÝCH ŠPECIALÍT, RANČ NA POĽOVNÍCKY ŠTÝL,
KAVIARNE - Marilyn Monroe, Michael Jackson, TEA BAR, BAR Hemingway

Hlavné menu