Helena Mezenská - Návrat k hodnotám

08.02.2014 - 18:00 - 21:00
Stretnutie občanov s občianskou kandidátkou na prezidentku Slovenskej republiky

Priatelia a záujemci o celospoločenské dianie
s úprimnými  snahami  zmeniť negatívne a nefungujúce veci v našej 
spoločnosti, budú mať možnosť o tom a aj o inom podiskutovať na osobnom 
stretnutí s Helenou Mezenskou,
občianskou kandidátkou na funkciu prezidentky Slovenskej republiky.
Budete srdečne vítaní.

Hlavné menu