Helena Mezenská - Návrat k hodnotám

Iné akcie
Galéria Velvet
8.2.2014 - 18:00

Priatelia a záujemci o celospoločenské dianie
s úprimnými  snahami  zmeniť negatívne a nefungujúce veci v našej 
spoločnosti, budú mať možnosť o tom a aj o inom podiskutovať na osobnom 
stretnutí s Helenou Mezenskou,
občianskou kandidátkou na funkciu prezidentky Slovenskej republiky.
Budete srdečne vítaní.

Odporúčané akcie