Hody v Necpaloch

Iné akcie
Prievidza
22.4.2018 - 10:40

Procesia od kríža pri "Rajčuli" umocňuje atmosféru a pripomína 
niekdajšie hodové procesie s nesením sochy Panny Márie.  Sprievod 
veriacich sa pohne od kríža o 10:40 a sv. omša sa začne o 11.00 pri 
kaplnke v Necpaloch. V prípade priaznivého počasia sa o 15.00 ozvú 
veselé tóny Necpalanky, ktorá spríjemní hodovú atmosféru svojou 
produkciu na počúvanie i do tanca v priestore parkoviska pri Mäsiarstve u 
Borku. Všetci ste srdečne vítaní!

hody

Odporúčané akcie