Jagannath FEST 2018 - Outdoorovy festival

25.05.2018 - 12:00 - 26.05.2018 - 22:00
Každý z nás raz za čas vypadne von, aby sa odtrhol od každodenných povinností, streotypu, alebo niečoho, čo pokladáme za povinnosti.

Obyčajne príroda je najlepší prostriedok, ktorý nám pomáha zabudnúť na všetky vonkajšie negatívne vplyvy, zharmonizovať si pokoj v tele a málokto chápe, že nie sme len toto telo. Ale v prírode na to postupne prichádzame. Preto si to mnohí ľudia spoja s outdoorovým športom a nás zaujíma príbeh, zážitok a to duchovné, ktoré z nás mnohokrát kričí, aby sme znova vypadli von. Čo to je ? To sa budeme presne pýtať každého účinkujúceho.

Tento festival bude zameraný na outdoorové športy, zdravú výživu, prednášky, premietanie dokumentov, cestovanie, workshopy, hudbu, spoznávanie nových ľudí a hlavne oddych.

Je tu možnosť kempovania a opekania. K dispozícií bude vegetariánska strava (indická kuchyňa).

SEKANINY ES
------------------------------------------------------------------------------------------------
All of us are tended to go out and take a break from all duties, stereotypes or anything what we consider as a duty. Nature in common is the best way to help us forget all external negative influences and to harmonize the peace in our body but only little truly understands we are not only our body. But in nature we are gradually coming to it. That is why many people connect it with outdoor sports while we are interested in the story, experience and all the spiritual that often screams from us to get us out again. What is it? That’s what we’ll be asking every performer.

This festival focuses on outdoor sports, healthy nutrition, lectures, documentaries, travel, workshops, music, meeting new people and especially recreation.

There’s a possibility of camping and roasting. Vegetarian food will be availible as well (Indian cuisine)

SEKANINY ES

Hlavné menu