Jesenná burza

Iné akcie
Prievidza
24.8.2012 - 09:00 - 27.8.2012 - 18:30

MC Slniečko o.z. Vás srdečne pozýva na Jesennú burzu detského, dojčenského a tehotenského ošatenia a obuvi.

Zber:
piatok 24.8.2012 od 9:00 do 18:30 hod.

Predaj:
sobota 25.8.2012 od 9:00 do 16:00 hod.

Výdaj:
pondelok 27.8.2012 od 9:00 do 18:30 hod.

Podmienky a bližšie informácie získate na:
web stránke: www.mc-slnieckopd.meu.zoznam.sk/burza/
e-mailom: mcslniecko@zoznam.sk
telefonicky: 0903 613 792
alebo osobne v MC Slniečko na Športovej ulici č. 134 ( areál MŠ )

Organizátor burzy žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb.

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba jesenné ošatenie, ktoré zodpovedá určitému štandardu a v obmedzenom počte 30 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus. Všetky veci musia byť funkčné, zošité, čisté a označené – jednotné štítky priložené organizátorom ku zmluve !!!

 

Jeden predávajúci = jedna zmluva, susedkám a kamarátkam zmluvy nevydávame!!!

 

Organizátor si vyhradzuje právo neprebrať špinavé a poškodené artikle. Organizátor burzy preberá ošatenie a obuv za účasti predávajúceho, podľa predloženého zoznamu , porovnáva tiež s označením konkrétneho kusa. V prípade topánok alebo súpravy treba označiť obidva kusy rovnakými údajmi. Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa horeuvedené požiadavky, organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci.

 

Môžete priniesť aj veci na darovanie pre azylové domy, detské domovy, detské oddelenia a novorodenecké oddelenia nemocnice v Bojniciach a sociálne slabé rodiny, ktoré požiadajú o pomoc.

CENNÍK:

Tieto prostriedky budú použité na aktivity organizované MC Slniečko.

Odporúčané akcie