Jesenná burza

24.08.2012 - 09:00 - 27.08.2012 - 18:30
MC Slniečko o.z. Vás srdečne pozýva na Jesennú burzu detského, dojčenského a tehotenského ošatenia a obuvi.

MC Slniečko o.z. Vás srdečne pozýva na Jesennú burzu detského, dojčenského a tehotenského ošatenia a obuvi.

Zber:
piatok 24.8.2012 od 9:00 do 18:30 hod.

Predaj:
sobota 25.8.2012 od 9:00 do 16:00 hod.

Výdaj:
pondelok 27.8.2012 od 9:00 do 18:30 hod.

Podmienky a bližšie informácie získate na:
web stránke: www.mc-slnieckopd.meu.zoznam.sk/burza/
e-mailom: mcslniecko@zoznam.sk
telefonicky: 0903 613 792
alebo osobne v MC Slniečko na Športovej ulici č. 134 ( areál MŠ )

Organizátor burzy žiada predávajúcich, aby dodržali časový harmonogram odovzdávania a preberania ošatenia a detských potrieb.

Organizátor si vyhradzuje právo prebrať iba jesenné ošatenie, ktoré zodpovedá určitému štandardu a v obmedzenom počte 30 kusov na osobu. Každá vec predstavuje 1 kus. Všetky veci musia byť funkčné, zošité, čisté a označené – jednotné štítky priložené organizátorom ku zmluve !!!

 

Jeden predávajúci = jedna zmluva, susedkám a kamarátkam zmluvy nevydávame!!!

 

Organizátor si vyhradzuje právo neprebrať špinavé a poškodené artikle. Organizátor burzy preberá ošatenie a obuv za účasti predávajúceho, podľa predloženého zoznamu , porovnáva tiež s označením konkrétneho kusa. V prípade topánok alebo súpravy treba označiť obidva kusy rovnakými údajmi. Ak nebudú predávané veci označené spôsobom, ktorý spĺňa horeuvedené požiadavky, organizátor nebude zodpovedať za prípadnú stratu veci.

 

Môžete priniesť aj veci na darovanie pre azylové domy, detské domovy, detské oddelenia a novorodenecké oddelenia nemocnice v Bojniciach a sociálne slabé rodiny, ktoré požiadajú o pomoc.

CENNÍK:

Organizátor burzy OZ MC Slniečko IČO: 361 238 62 sprostredkuje predaj tovaru za cenu určenú predávajúcim.

Ponechá si odmenu vo výške 15% z predaných artiklov a manipulačný poplatok 0,10 € za každý kus ošatenia, či páru obuvi. Za kočiare a detské potreby si ponechá odmenu 15% z predaja a manipulačný poplatok 0,50 € za kus v cene do 16,50 € a 1,00 € za kus v cene nad 16,50 €. Záloha za zmluvu je 1€ - bude vrátená pri prinesení vyplnenej zmluvy.

Tieto prostriedky budú použité na aktivity organizované MC Slniečko.

Hlavné menu