Karneval na ľade

Iné akcie
Zimný štadión Prievidza
27.3.2014 - 17:00

Mesto Prievidza, Technické služby mesta Prievidza s.r.o. a Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi pozývajú všetky deti z mesta s rodinnými príslušníkmi na ukončenie sezóny 2013/2014.

Karneval na ľade sa uskutoční 27.3.2014 od 17:00 do 19:00 hod. na zimnom štadióne v Prievidzi. Korčuľe a masky sú povinné! Všetci ste srdečne vítaní!

VSTUP VOĽNÝ

 

Odporúčané akcie