Letné kurzy fraktálnej kresby

Iné akcie
Art point Prievidza
-

Fraktálna kresba je forma arteterapie a aj diagnostická metóda.


Na Workshope získame vlastnú skúsenosť s technikou a kreslíme prvú "iniciačnú" kresbu (autoportét duše).

Prostredníctvom línie a farby získame informácie o svojom vnútornom svete. Budeme mať možnosť "vidieť" seba a svoju dušu.

Kreslenie fraktálov nevyžaduje znalosť kreslenia.


Je to liečba umením, ktorá využíva najnovšie poznatky z oblasti psychológie, umenia a kvantovej fyziky.


V dnešnom uponáhľanom svete je veľmi dôležité najsť si chvíľku pre seba a naučiť sa zrelaxovať telo i dušu. Kreslenie fraktálov je naozaj úžasný spôsob ako sa zahĺbiť do svjho vnútra a ako sa spriateliť so svojím vlastným tichom.


Fraktálna kresba pôsobí na nás ako psychoterapia, alebo relaxácia. To znamená, že sa ňou dá ovplyvňovať každý duševný proces v nás, ktorý je zároveň úzko spätý s fyziológiou.


Kresliac fraktály, sa človek učí lepšie riadiť svoj čas, múdrejšie organizovať svoj život, stanoviť si priority a zamerať sa na to, čo považuje za aktuálnu úlohu, alebo celoživotnú úlohu. Činnosť, ktorú pri tom vykonávame, zároveň trénuje naše kognitívne funkcie a vplýva na rozvoj jemnej motoriky, zlepšuje schopnosť riešenia komplikovaných životných situácií, bez ohľadu na vek. Farbenie stredných a obzvlášť malých polí, účinkuje ako emocionálny stabilizátor - ukľudňuje a rozvíja trpezlivosť.


Kreslenie fraktálov všeobecne rozvíja kreativitu, intuíciu, trpezlivosť, koncentráciu, sebavedomie, flexibilitu a „ladí“ vzťahy s druhými. Uvoľňuje umelecký potenciál, učí nás veci okolo nás a samých seba vidieť novým spôsobom.


Verím, že sebapoznanie a jeho podpora prostredníctvom umenia, je cesta ako žiť tvorivý, plnohodnotný a láskavý život, v ktorom viem, aká je moja hodnota a kto som.

Je to odraz mojej osobnej skúsenosti. Život bez tvorenia a umenia si neviem predstaviť. Popisujú a dotvárajú naše prostredie, náš život a prežívanie.

Rozšírte svoje sebapoznanie aj touto formou objavovania sveta a seba v ňom.


Dovoľte si vyladiť všetko to, čo sa vyladiť túži.

Dovoľte si nazrieť do farebných zážitkov duše.


teším sa na Vás

s úctou


Renata Vogl

Odporúčané akcie