Letné slávnosti troch dolín 2024

Iné akcie
Dolné Vestenice
Od do

Obec Dolné Vestenice a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozývajú na 

LETNÉ SLÁVNOSTI TROCH DOLÍN

belianska, rudnianska, vestenická

22. 6. 2024 v Dolných Vesteniciach
PROGRAM 

  • 13.00 Slávnostná svätá omša Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
  • 14.30 Otvorenie slávností – areál ZŠ
    Program detských folklórnych súborov
    Program folklórnych skupín troch dolín
  • 17.30 Folklórny súbor MLADOSŤ z Dubnice nad Váhom
  • 19.00 Hergottovci
  • 20.00 Hudobná skupina Baróni

Sprievodný program: ľudová veselica, remeselný jarmok, tradičná kuchyňa

www.rkcpd.sk


TLAČOVÁ SPRÁVA

V sobotu 22. 6. 2024 sa uskutoční 12. ročník Letných slávností troch dolín – program folklórnych kolektívov rudnianskej, belianskej a vestenickej doliny.

V programe sa predstavia najskôr detské folklórne súbory Chynoranček z Chynorian, Barka z Diviackej Novej Vsi a Karolína Hájičková z Valaskej Belej.

Nasledovať budú spevácke skupiny Prameň z Dolných Vesteníc, Šafran z Nitrice, Poniklec z Horných Vesteníc a folklórne skupiny Belanka z Valaskej Belej, Lieska z Liešťan, Rokôška z Nitrianskeho  Rudna, Bukovec z Diviak nad Nitricou, Boršina z Nitrianskych Sučian a  Novejsanka z Diviackej Novej Vsi.

Folklórne slávnosti obohatí vystúpenie folklórneho súboru Mladosť z Dubnice nad Váhom.

Súčasťou podujatia sú organizované prednášky o tradícii vtáčničiarstva vo vestenickej oblasti, ktoré prednesie etnologička Iveta Géczyová žiakom ZŠ v Dolných Vesteniciach.

Program Letných slávností začne o 13:00 h slávnostnou svätou omšou v  Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pokračovať bude krojovaným sprievodom obcou. Súčasťou podujatia bude remeselný jarmok a tradičná kuchyňa, koncert hudobnej skupiny Hergottovci a Baróni. Hlavný program sa uskutoční v areáli ZŠ v Dolných Vesteniciach so začiatkom o 14:30 h.

Hlavným organizátorom Letných slávností troch dolín je obec Dolné  Vestenice, spoluorganizátorom Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.  Podujatie podporil Trenčiansky samosprávny kraj a Združenie miest a obcí  hornej Nitry.

Martina Richter, manažérka pre folklór RKC v Prievidzi

Odporúčané akcie