LIEČBA UMENÍM & MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY LETO 2018

Iné akcie

LIEČBA UMENÍM & MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY

LETO 2018

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

 

 

Piatok 17.8.2018 od 18,00 h LIEČBA UMENÍM v PRIWIDYA Clube v Prievidzi

ANTISTRESOVÉ BUBNOVANIE s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a s autorom meditačno – relaxačnej hudby Henrichom Pilchom....

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení

 • v tmavej, tichej miestnosti bez okien so sprievodnou videoprojekciou

 • intuitívne bubnovanie na djembe, dvojhlavý bubon, darbuku v sprievode rytmickej muzikoterapie, dychové cvičenia

 • zdravá voda s liečivými kamienkami, alebo s ovocím

 • 75 minút v duchu arteterapie pre maximálne sedem ľudí

 • poplatok: 6,00 eur

 

 

Nedeľa 26.8. od 17.00 h – MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY v PRIWIDYA Clube v Prievidzi

Prednáška z cyklu PRAVDIVÝ ŽIVOT s kočkou, lektorkou a motivátorkou Ivetou Maličkou spojená s meditáciou v réžii hudobníka Henriho Pilcha

 • téma: VZŤAHY – AKO SI ICH ZLEPŠIŤ

 • EREMITÉ - relaxačná hudba v meditácii v autorskom hudobnom podaní Henriho Pilcha

 • zdravá voda s liečivými kamienkami, alebo s ovocím

 • 150 minút

 • poplatok: 8,00 eur

 

 

Piatok 14.9.2018 od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM v PRIWIDYA Clube v Prievidzi

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA & KREATIVITA s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie po náročných chvíľach, pracovnom vypätí, strese a bežnom životnom vyťažení prostredníctvom zvukovo – vibračných ladičiek vo vzácnych relaxačných frekevnciách

 • antistresové chvíle pri sviečkach, v tichej miestnosti bez okien s vyfarbovaním predtlačeného obrázka fixami, alebo perokresbou

 • harmonizačná muzikoterapia

 • zdravá voda s liečivými kamienkami, alebo s ovocím

 • 60 minút v duchu arteterapie pre maximálne sedem ľudí

 • poplatok: 5,00 eur

 

 

Počet miest limitovaný, záväznú účasť nahlásiť najneskôr 2 dni pred každým podujatím.

Rezervácie: umenie.zabava@gmail.com

 

Viac info: http://umenie-zabava-relax.eu

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátor podujatia:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

http://umenie-zabava-relax.eu

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

http://pd.wbl.sk

Gabriela Mikulášová

http://muzikoterapeut.webnode.sk

 

 

Spolu-organizátor MOTIVAČNÝCH PREDNÁŠOK :

Iveta Maličká

http://ivetamalicka.sk

 

Partneri:

Henrich Pilch, Juraj Mikuláš

codnes.sk.

triskele.sk

kadomesta.sk

 

Ďalšie info:

http://umenie-zabava-relax.eu

http://vytvarne-kreativne-kurzy.webnode.sk

 

 

Informácie pre nahlásených účastníkov podujatia:

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky – 0918 889 320 ( nie sms ) oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách v budúcnosti registrovať.

 

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 – 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

 

Odporúčané akcie