Marketing, ktorý naštartuje vaše podnikanie

Iné akcie
Bojnice
-

ČO SA DOZVIETE

•základy marketingu pre začínajúcich podnikateľov

•správne nastavený marketing na úspešný štart podnikania

•nastavenie produktu na uspokojenie potrieb zákazníkov

•stratégie marketingu pre efektívnejšie a výkonnejšie fungovanie obchodu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Norbert Lojko, MBA – špecialista so skúsenosťami marketingového manažéra v médiách, mediálnych a reklamných agentúrach, medzinárodných a domácich spoločnostiach. Má bohaté skúsenosti s budovaním značiek, tvorbou marketingových plánov, reklamných a mediálnych kampaní.

KEDY

Nepodnikatelia:

5.9.2019

16:00 – 19:00 hod.

Podnikatelia:

5.9.2019

16:00 - 20:00 hod.

KDE

Hotel Lipa***

Sládkovičova 20

972 01 Bojnice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk.

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 4.9.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

https://www.npc.sk/media/uploads/files/Impl.manual_SP-IPASOP_RP_NPCREG_2019-02-12.pdf

Odporúčané akcie