Medicína vnútorného muža s Dianou Grall

23.11.2017 - 18:00
Pozývame Vás na prednášku a besedu Medicína vnútorného muža s Dianou Grall z cyklu prednášok Alchýmia životnej premeny.

Živelná beseda popretkávaná vystúpením pesničkárky Dáši a bubeníka Johnyho

Tešíme sa na Vás

rezervácie : z.bohunova@gmail.com, 0905 636 318 alebo priamo v cafe Nateeva, vstupné 5eur

Medicína vnútorného muža prináša aktivitu, svetlo, samostatnosť, odvahu a schopnosť vyjadriť svoju životnú, tvorivú silu. Je určená rovnako pre mužov, ako aj pre ženy. Ide totiž o časť vnútra človeka. Vyliečenie zranení vnútorného muža prináša návrat vôle, schopnosť presadiť sa, odvahu, viesť spory a schopnosť bezprostredne činiť a riskovať. Ide o silu ohňa v nás. Vnútorný muž nás učí ako nasmerovať pudovú živelnosť a kreatívne ju využívať v živote. Vnútorný muž prináša schopnosť kreatívne využívať energiu ohňa. Energia ohňa je všeobecne v našej civilizovanej spoločnosti utlmená a nevyužitá. Následky poškodenia živlu ohňa, teda zranenia je sebapoškodzovanie, autoimúnne ochorenia, apatia, ľahostajnosť, nedostatok vôle k životu, zloba, útočnosť a násilie. Vnútorný muž nás láka do bezprostrednej prítomnosti k tomu aby sme zbierali skúsenosti, nie aby sme o živote intelektuálne premýšľali, ale aby sme ho žili. LIEK vnútorného muža je prebudený oheň ako elixír, ktorý obnovuje chuť do života.

Hlavné menu