Medzinárodný deň múzeí 2024

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Od 18.5.2024 - 16:00 do 18.5.2024 - 20:00

V sobotu 18. mája 2024 plánujú múzeá na Slovensku, v Európe i vo svete osláviť Medzinárodný deň múzeí. Vo všetkých krajinách a regiónoch Európy bude tradične zlatým klincom osláv v poradí už 20. ročník projektu Európska noc múzeí. Korene podujatia siahajú do roku 1997, keď sa v Berlíne konala Dlhá noc múzeí, ku ktorej sa v nasledujúcich rokoch pod skráteným názvom Noc múzeí postupne pridávali ďalšie európske metropoly. Od roku 2005 vďaka podpore Rady Európy, Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) a Medzinárodnej rady múzeí (ISOM) nesie "noc všetkých múzeí a múzejníkov" súčasný názov.

Rok čo rok v máji, keď "padne" Európska noc múzeí, múzeá a múzejné zariadenia nechávajú svoje brány otvorené dlho do noci. aby výsostné poslanie a mnohorakú činnosť sprostredkovali širšiemu okruhu spoločnosti a získali nových potenciálnych návštevníkov a podporovateľov. Tím, čo nezaváhajú a zájdu do niektorého z muzeálnych objektov, sa okrem starostlivo naplánovaného programu dostane často aj mnohých ďalších výhod (voľné vstupenky na výstavy, výstavné okruhy a do expozícií, unikátne nočné prehliadky, výnimočne sprístupnené priestory, bezplatná preprava v rámci sídla múzea a podobne).

Mnohé účastnícke múzea organizujú svoje aktivity práve pod hlavičkou Európska noc múzeí a zlaďujú ich s 18. májom. Hoci sa súbory sprievodných podujatí, prezentácií a kombinovaných aktivít názvovo (ojedinele ako Múzeá v noci, Horúčka múzejnej noci, Bezsenná noc, v mnohých krajinách aj ako Múzejná noc alebo Noc múzeí) i termínovo (v piatok a v sobotu, celý týždeň či každý víkend - český Festival múzejných nocí) môžu líšiť, cieľ - zlepšiť vzťah spoločnosti k múzeám, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu i ku kultúre a k prírode samotnej - zostáva vždy rovnaký.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa každoročne do celoeurópskeho projektu zapája súborom podujatí a špeciálnych programov, ktoré pri príležitosti májového sviatku všetkých múzejníkov organizuje formou dňa (a noci) otvorených dverí.

Aj v roku 2024 je ponuka pestrá. Výstavnú činnosť hornonitrianskych múzejníkov a ich partnerov zastupujú komentované či individuálne prehliadky výstavných podujatí: aktuálnej S dubovou ratolesťou na golieri, celkom čerstvej Prázdniny s hračkou i čiastočne sprístupnenej Svet modelov (od pondelka 20. mája už v plnej kráse). Rezonovať teda bude história lesníctva i tradícia modelárstva, no najmä téma, ktorá spája hneď niekoľko tohtoročných aktivít múzea - dieťa - i dnes tak potrebné hry a hračky, snaha zvýrazniť ich pôvodný význam a funkciu, nie striasť sa výchovných povinností či preklenúť čas, naopak, plnohodnotne ho využiť k všestrannému vývoju mladej osobnosti. V rovnakom duchu sú pripravené sprievodné interaktívne podujatia, hry a tvorivé dielne - lákadlom by celkom isto mala byť vlastnoručná výroba odznakov. Svoje miesto si nájde i exkurzia s kurzom poznávania živočíšnych druhov z dlhodobej sezónnej ponuky múzea Ekopotulky mestom (v tejto chvíli sú už všetky termíny, žiaľ, rezervované).

To všetko možno v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9 v Prievidzi (a miestami i mimo nich) zažiť a okúsiť v piatok 17. mája 2024 v čase od 8. do 17. hodiny. Oslávte s nami Medzinárodný deň múzeí!

Špeciálne na sobotnú Noc múzeí načasovaná je spoločná slávnostná vernisáž výstav Prázdniny s hračkou a Svet modelov. Večer bude mať aj naďalej prioritu detský svet - detské hry a hračky ozvláštni hosť a zároveň hlavný účinkujúci Detský folklórny súbor Studnička, pôsobiaci pri Základnej škole s materskou školou Diviaky nad Nitricou.

Nezabudnite, sobota 18. mája 2024 od 16. do 20. hodiny, tešíme (a spoliehame) sa na vás!

Odporúčané akcie