Meranie a vyhodnocovanie online aktivít

22.03.2018 - 18:00 - 20:00
Prednáška o digitálnom marketingu
Prednáška o digitálnom marketingu

(a čo to o AdWords a Google Analytics)


Prednášať a diskutovať budeme s odborníkom:
Jakubom Gombárom z firmy Invelity (predtým z Visibility)
 

Hlavné menu