Múzeum dokorán 2018

18.05.2018 - 08:00 - 17:00
19.05.2018 - 16:00 - 22:00
Súbor kombinovaných podujatí pripravených k Medzinárodnému dňu múzeí a Noci múzeí.

Medzinárodný deň múzeí, sviatok všetkých múzejníkov, ich poslania i výsledkov ich práce, ktoré často zostávajú pred širokou verejnosťou ukryté, vstupuje v roku 2018 do svojej piatej desaťročnice.

Moderná doba a drobnohľad, ktorým sú vzťah múzeí a návštevníkov, poťažmo nových technológií, a ich vzájomná otvorenosť, podrobené, si od múzejníkov priamo vyžadujú z anonymity vystúpiť.

Práve možnosti 21. storočia, ich využitie na pritiahnutie ďalších návštevníkov, symbolicky vyjadruje aj téma Hyperprepojené múzeá: Nové prístupy, nové publikum, ktorá bola na Generálnom zhromaždení ICOM v Paríži v júni 2017 odsúhlasená pre Medzinárodný deň múzeí 2018.

V piatok 18. mája a v sobotu 19. mája 2018 je pre vás Múzeum dokorán.

Navštívte nás a pýtajte sa!

 

Expozície:
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti na hornej Nitre

 

Výstavy:
Z VÍRU VOJNY ZRODENÁ
Sprítomnenie obdobia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov
(k storočnici vzniku Československej republiky)

BONSAI 2018
Umenie milovníkov miniatúrnych stromčekov a kríkov

ZOBORSKÁ LISTINA 1113
Panelová prezentácia o Zoborskej listine z roku 1113 - jedinečnom prameni k dejinám hornej Nitry

 

Prezentácie:
PRIEVIDZSKÉ CECHOVÉ DNI XIII. VINOHRADNÍCI
O pereckom cechu v kráľovskom meste Prievidza

OŽIVENÉ REMESLÁ II. TKÁČSTVO
Ukážka zhotovovania textílií krížením osnovných a útkových nití, doplnená tvorivou dielňou

HÁDAJME!
Zbierky múzea ukrývajú známe i nevšedné predmety zahalené tajomstvom

 

Špeciálne podujatie Noci múzeí:
KEĎ VOJNA BOLA
Multimediálna prezentácia dokladov tradičného odievania a života v časoch Veľkej vojny s vystúpením Folklórnej skupiny Košovan
19. mája 2018 o 20.00 h

Hlavné menu