MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE - LaMusica Therapia

Iné akcie

MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE

skupinové, muzikoterapeutické podujatia

zo série podujatí 

LaMusicaTherapia 2019

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT


Júl,August, September 2019

2.7.2019, 16.7.2019, 30.7.2019, 13.8.2019, 27.8.2019, 10.9.2019, 24.9.2019

(každý párny týždeň v utorok od 17,00 h ) 


v umeleckom klube PRIWIDYA Club v Prievidzi


MUZIKOTERAPIA & AFIRMÁCIE s profesionálnou muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou hlasu Soňou Dobrovodskou Molnárovou

  • skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. Nie je nutné byť hudobne zdatní.

  • MUZIKOTERAPIA– vedená, kombinovaná, interaktívna muzikoterapia, ktorá priaznivo pôsobí na zníženie hladiny stresu, navodenie pokoja,pohody, pozitívnej nálady a harmonizácie tela – dychové cvičenie, terapia hlasom, aktívna muzikoterapia s jednoduchými etnickými a autentickými hudobnými nástrojmi, interaktívna zvukoterapia vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

  • AFIRMÁCIE– muzikoterapia s afrimáciami & pasívna muzikotereapia pre uvoľnenie, posilnenie mysle a ducha, pre navodenie pozitívneho myslenia

  • 90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. 

  • nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie

  • z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie,videá, atď... )

  • poplatok: 8,00 eur,  platba na účet podľa inštrukcií v potvrdzovacej mailovej pošte (účastníci, ktorí sa u nás zúčastnili ktorého - koľvek podujatia, majú možnosť poplatok uhradiť na mieste v deň konania akcie ) 
  • počet miest obmedzený, registrácia najneskôr dva dni pred uskutočnením podujatia na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com,registráciu potvrdzujeme spätným mailomPodujatiesa koná v priestoroch budovy spoločnosti CENTRUM s.r.o. na ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi ( bývalá administratívna budova spoločnosti OSP a.s. - 10 metrov od zastávky MHD - „TEHELŇA“ )v miestnosti č. 19. Bezplatné parkovanie.


Viac info a naša ďalšia ponuka podujatí: 

https://umenie-zabava-relax.eu

https://lamusica.wbl.sk

https://umelecka-agentura.wbl.skPodujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projektPartneri:

JurajMikuláš, Henrich Pilch, Soňa Dobrovodská MolnárováReklamnípartneri:

codnes.sk.

kadomesta.sk

Odporúčané akcie