Nie je koruna ako koruna. Platidlá korunovej meny v zbierkach múzea.

18.10.2012 (Celý deň) - 26.10.2012 (Celý deň)
Čoskoro to budú už štyri roky, čo Slovenská republika zaviedla spoločnú európsku menu a Slováci pri hotovostnom platobnom styku bežne používajú eurá a centy.

Čoskoro to budú už štyri roky, čo Slovenská republika zaviedla spoločnú európsku menu a Slováci pri hotovostnom platobnom styku bežne používajú eurá a centy. Za tú dobu však azda ešte nestihli zabudnúť na podobu slovenských korún a halierov z roku 1993, keď bola vydaná posledná emisia korunovej meny na Slovensku. O čosi bledšie rozpomienky si určite zachovávajú aj na korunu československú z obdobia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (1990 - 1992), o čosi staršie platidlá Československej socialistickej republiky (1960 - 1990) i Československej republiky (1945 - 1990) im celkom konkrétne pripomenú "domáce" numizmatické zbierky. Omnoho nejasnejšiu predstavu rozhodne majú o vzhľade a používaní slovenskej koruny v prvej Slovenskej republike a protektorátnej koruny v Protektoráte Čechy a Morava (1939 - 1945), rovnako tak o ich predchodkyni v časoch Československa (1919 - 1939) ako jedného z nástupníckych štátov po rozpade Rakúsko-Uhorska. Korunou sa však na území Slovenska, Čiech a Moravy platilo ešte v časoch jeho existencie, od roku 1892, kedy bola v Habsburskej monarchii zavedená táto mena, spravidla označujúca mince s vyobrazením panovníckej kráľovskej koruny.

Ku väčšine z menovaných exemplárov, o ktorých podobu sa starali popredné osobnosti českého a slovenského sochárstva i maliarstva nie je vonkoncom jednoduché sa v dnešnej dobe dostať. Nie každý numizmatik-profesionál vydáva svoje cenené zbierky napospas očiam zvedavcov a do múzejných depozitárov bežný návštevník múzea nemá prístup. Aj z tohto dôvodu Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pripravilo na jesenné mesiace pri príležitosti 120. výročia korunovej meny výstavné podujatie Nie je koruna ako koruna, na ktorom budú prezentované mince, štátovky i bankovky korunovej meny z jeho zbierok. Vernisáž výstavy sa v priestoroch na Košovskej ceste 9 v Prievidzi uskutoční vo štvrtok 18. októbra 2012 o 16. hodine.

Hlavné menu