NOC KOSTOLOV 2019

Iné akcie

Už druhý raz sa aj Prievidza zapojí do podujatia Noc kostolov. V piatok  24. mája 2019 od 18:00 je pripravený bohatý program v Kostole  Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. Pozývame...

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Mariánsky na cintoríne)

Odporúčané akcie