Nočné prehliadky Bojnického zámku 2022

Iné akcie
Bojnický zámok
Od do

Poprechádzajte sa večerným zámkom s lektorom v dobovom kostýme občas len pri svetle sviec. Prehliadku romantického zámku zahaleného do večerného šera obohacujú legendy, stretnutia s dávnymi obyvateľmi Bojnického zámku aj prekvapenie v Huňadyho sále.


Na nočnú prehliadku zámku, ktorá vás prevedie priestormi grófskeho bytu aj stredného hradu, sa môžete vydať v piatok 5. augusta a v sobotu 6. augusta.


Začíname o 19:30 , 19:45 , 20:00 , 20:15 , 20:30 , 20:45 , 21:00 , 21:15 , 21:30 hod.


Podmienky rezervácie:

-rezervácie pre skupiny i jednotlivcov na vyššie uvedené dátumy a časy sú možné len elektronicky na adrese: sekretariat@bojnicecastle.sk, od pondelka, 18.7.2022 do štvrtku, 4.8.2022 do 12:00 h.

-pri rezervácii je potrebné nahlásiť meno a počet osôb

-na jeden vstup rezervujeme max. 25 miest

-nenahlásených návštevníkov môže služba na bráne pripojiť do skupiny podľa voľnej kapacity nasledujúcej prehliadky (nie viac ako 40 osôb v jednej skupine)

-návštevník je povinný dostaviť sa v deň konania podujatia ku vstupnej bráne múzea najneskôr 15 minút pred rezervovaným časom prehliadky a nahlásiť svoju prítomnosť službe na bráne, ktorá bude mať k dispozícii zoznam nahlásených návštevníkov/rezervácií

-v prípade oneskorenia/meškania návštevník stráca právo na rezervovaný vstupDospelý ...12,00 €

Dôchodca nad 65 rokov ... 8,00 €

Študent ... 8,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S ... 8,00 €

Držiteľ ZŤP-S + sprievodca (2 osoby) ... 8,00 €

Dieťa od dovŕšenia 2 rokov ... 8,00 €

Odporúčané akcie