Ocenená zvonička

Iné akcie
Zvonica vo Vyšehradnom (Nitrianske Pravno)
-

Prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Zvonica vo Vyšehradnom s malou expozíciou nálezov získaných pri rekonštrukcii. Drevená Zvonica vo Vyšehradnom získala v roku 2017 cenu Fénix za rekonštrukciu.

Termíny prehliadky:
o 9.00 h
o 11.00 h
o 13.00 h
o 14.30 h
o 16.00 h.

Priestory Zvonice vo Vyšehradnom sú sprístupnené verejnosti špeciálne pre aktivitu podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 na Slovensku: "Minulosť vzdeláva".

Odporúčané akcie