Ochrana osobných údajov (smernica GDPR)

Iné akcie
Kúpeľná kaviarnička
5.4.2018 - 18:00

Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi najmä v: podnikateľskom prostredí, vrátane dopravných firiem

 verejnej správe s novými povinnosťami

 neziskovej oblasti 

 ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týkaNa školení dostanete odpovede na tieto otázky: čo je GDPR a koho sa uvedené nariadenie týka
 aké sú nové povinnosti pri zabezpečení ochrany osobných údajov vo firme 
 aké sankcie vyplývajú z porušenia zákona
 ako spracúvať citlivé osobné údaje
 aké sú nové práva dotknutých osôb a povinnosti prevádzkovateľov
 kto je po novom povinný určiť zodpovednú osobu, jej postavenie a povinnosti
 diskusia a konzultácie

Lektorka školenia: Jana Vozáryová (zo spoločnosti EPAS http://www.epas.eu.sk/) má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Pôsobila ako osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, osobne vykonávala povinnosti vyplývajúce zo zákona a tým získala praktické skúsenosti s aplikáciou zákona do praxe.

Odporúčané akcie