Oslavy 75. výročia SNP a 74. výročia skončenia II. svetovej vojny

Iné akcie
Lehota pod Vtáčnikom
-

Obec Lehota pod Vtáčnikom

v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a RKC Prievidza

vás pozývajú

na oslavy 75. výročia SNP a 74. výročia skončenia II. svetovej vojny

v sobotu 17. augusta 2019

do prírodného amfiteátra SEKANINY v Lehote pod Vtáčnikom.


Program:

14,00 h – koncertovanie DH Maguranka

15,30 h – pietny akt kladenia vencov a kytíc k pomníku padlých na Sekaninách

16,00 h – Otvorenie osláv

Kultúrny program:

•Kapela SOKOLY (známa z televíznej relácie Všetko čo mám rád)

•Folklórny súbor KOPANIČIAR

19,30 h – tanečná zábava s DJ Ľubinom


Vstupné:

Predpredaj na OcÚ v Lehote pod Vtáčnikom od 5. 8.2019

Dospelí: 3,00 €

Deti do 10 rokov majú vstup zdarma

Mládež od 10 – 15 rokov : 1,50 €

V deň konania podujatia priamo na Sekaninách:

Dospelí: 4,00 €

Mládež od 10 – 15 rokov: 2,00 €

Deti do 10 rokov majú vstup zdarma

Bohatý sortiment občerstvenia zabezpečujú miestni podnikatelia.

Doprava z Lehoty pod Vtáčnikom na Sekaniny a späť bude zabezpečená v pravidelných intervaloch.

Počas podujatia budú sprístupnené pamätné miesta: partizánsky bunker a zrekonštruovaná poľná nemocnica, nachádzajúce sa nad turistickou chatou Smrečina.

Odporúčané akcie