Oslavy mesta Bojnice - Oslavy 910. výročia I. písomnej zmienky o Bojniciach

Iné akcie
Hurbanovo námestie, Bojnice
Od do

Program osláv

Piatok 15.9.
Bojnické podhradie oslavuje
13.00 h / Foyer KC Bojnice
Vernisáž výstavy O bojnických divadelných ochotníkoch
Klub priateľov histórie Bojníc

od 13.00 h / Hurbanovo nám.
Remeselný trh

14.00 h / Hurbanovo nám.
Rozprávkové Bojnice pre deti Zábavný program a animácie pre malých i veľkých
Rozprávky z Mestskej knižnice číta Lesana Krausková a František Kňazovič
Rozprávkový svet plný hier, tanca a tvorivých dielničiek
Dobrovoľný hasičský zbor Bojnice, Národná ZOO Bojnice a iní …

16.00 h / Hurbanovo nám.
Rozprávkové predstavenie – Ako namaľovať dúhu
Divadlo NAtraKY

17.30 h / Kostol sv. Martina
Slávnostná svätá omša Celebruje dekan farnosti Anton Eliáš
Sv. omšu sprevádza Spevácky zbor sv. Martina Bojnice

Zábava pod holým nebom / Hurbanovo nám.
19.00 h
Dominika Titková and Friends
Slovenské a svetové tanečné vypalováky
20.00 h
DJ Alexey / Dance with us

Sobota 16.9.
Kráľovské Bojnice
10.30 h – 16.00 h / Hurbanovo nám.
Kráľovské otvorenie s priateľmi z partnerským miest
Slávnostné ukončenie Letnej turistickej sezóny v Bojniciach
Dobová kuchyňa s ochutnávkami jedál

od 10.30 h / Hurbanovo nám.
Remeselný trh
Ukážky dravcov / Sokoliari Aquila
Trubadúri Prastrom na námestí

11.30 h / Pred Kongresovou sálou
Žoldnierska jednotka / Hector Trnava

12.00 h / Hurbanovo nám.
Dračie korzovanie a fotokútik / Divadelná spoločnosť
Škola šermu / Hector Trnava

13.30 h / Pred KC Bojnice
Dobová hudobná skupina Prastrom
Stredoveké hrátky v aleji s CVČ Junior Bojnice

14.00 h / Historické centrum
Bojnický festival poctivých vín 5. ročník

14.00 h / Pred Kongresovou sálou
Škola šermu / Hector Trnava

15.00 h / Pred Kongresovou sálou
Rozprávkové predstavenie Dračí príbeh / Divadelná spoločnosť

17.00 h / Historické centru
Legendy ožívajú / Divadelná spoločnosť

23.15 h / Pred KC Bojnice
Ohňová show Black fire / Aquila

Nedeľa 17.9.
V Bojniciach sa hoduje
10.00 h – 14.00 h / Hurbanovo nám.
Tradičná zabíjačka pre obyvateľov Bojníc a hostí
Na ľudovú nôtu: ĽH Senior Vtáčnik, FS Senior Vtáčnik, Magdaléna Vaňová, Ľuboš Hrdý
Remeselný trh

13.00 h / Pred KC Bojnice
II. kolo a vyhodnotenie súťaže pre obyvateľov Bojníc

14.00 h / Pred KC Bojnice
Zábava s duom Renáta a Emílio Čonkovci

16.00 h Koniec programu

Podujatie na pozvánky:
15.9. o 15.00 h / Zámok Bojnice
Galaprogram Bojnický rytier
Ocenenia významných osobností Bojníc
I. písomná zmienka z roku 1113 očami historika / SNM – Múzeum Bojnice
Účinkuje ZUŠ Bojnice, DH Maguranka a hostia
Galaprogram bude streamovaný online na FB profile KC Bojnice

Doplnkové podujatia osláv:
16.9. / SNM – Múzeum Bojnice
Zámocký akvarel – Dni európskeho kultúrneho dedičstva
www.bojnicecastle.sk

16.9. od 20.00 h / ZOO Bojnice
Dobrodružná nočná prehliadka ZOO s nočným videním (90 min.)
www.zoobojnice.sk

16.9. / MsK Bojnice
Výstava Maliarske sympózium
www.mestskakniznicabojnice.sk

Mysterium Bojnice / Exteriérové hry: Bojnická veštica, Villiam Brown
www.mysterium.sk

V prípade nepriaznivého počasia budú programy podľa kapacitných možností presunuté do KC Bojnice. Zmena programu vyhradená!

Oslavy venované I. písomnej zmienke o podhradí Bojnice z roku 1113 (Zoborská listina).
Zoborská listina 
Na  pokyn kráľa Kolomana boli v listine spísané majetky Opátstva sv.  Hypolita na Zobore, na oboch stranách rieky Nitry. Okrem uvedených  majetkov vo vlastníctve kláštora, boli spomenuté aj ich hraničné body.  Jedným z nich boli i Bojnice.
Citovaný preklad časti Zoborskej listiny z roku 1113:
„Medzníkom zemí opátstva bol zo strany Račíc (dnes časť obce Nitrica) vápencový vrch a nižšie jarabina, topoľ a rieka Nitra; a za riekou na lúke medzníkom je vŕšok z kameňov; zo strany Novákov medzníkom je rieka Istobnica; oproti  Kocuranom je medzníkom riečka Opočen a stromy, označené krížikmi a  riečka  Geliska, potom kameň a nad kameňom je kríž ako medzník; pri  riečke Jeleška je strom, v ktorom je kameň a  popri riečke je druhý  kameň, v ktorom je železo a potom je strom, v ktorom sú dva kamene; oproti  podhradčanom z Bojníc je medzníkom horúci prameň a potom kameň; oproti Prievidzi sú medzníkom tri navŕšeniny zo zeme a štyri duby.“


Odporúčané akcie