Otázka prvej svetovej vojny

11.11.2014 - 16:00 - 18:00
Odborný seminár s historikom PhDr. Dušanom Kováčom, DrSc.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pozýva všetkých záujemcov na seminár Otázka prvej svetovej vojny, ktorý sa bude konať 11. novembra 2014 o 16.00 hodine v priestoroch múzea. Základom semináru bude prednáška k téme prvej svetovej vojny od PhDr. Dušana Kováča, DrSc., odborníka celoslovenského formátu, venujúceho sa hlavne dejinám Slovenska v období 19. a 20. storočia.

O príčinách prvej svetovej vojny, sarajevskom atentáte, dosahu vojny na územie dnešného Slovenska a život jeho obyvateľov, o Slovákoch v rakúsko-uhorskej armáde a v zahraničnom odboji, či o vývoji postojov predstaviteľov Slovákov k monarchii a povojnovej budúcnosti národa sa v dopoludňajšej premiére dozvedia viac študenti gymnázií so svojimi pedagógmi a v popoludňajšej repríze široká verejnosť so záujmom o problematiku prvej svetovej vojny, odhodlaná rozšíriť si svoje vedomosti z tejto oblasti. Popri seminári bude prístupná výstava Mobilizácia, realizovaná k storočnici veľkej vojny.

Hlavné menu