Pochod vďaky SNP

18.01.2014 - 09:00
Pochod vďaky SNP sa koná v horách medzi Cigľom a Handlovou v sobotu 18. januára 2014 už po tridsiatydeviaty krát, na počesť obetiam vojen a na pripomenutie tragického prepadu obce Cigeľ nacistami 13. Januára 1945.

Počet účastníkov v poslednom období výrazne narastá, pretože sa radi 
vracajú a privedú vždy nových priateľov. Svedčia o tom čísla 
registrovaných návštevníkov z posledných piatich ročníkov: 662, 1383, 
1379, 1786, 1857...

Najvýznamnejšie zimné turistické a spoločenské 
podujatie  hornej Nitry dokazuje, že historické udalosti spred takmer 
sedemdesiatich rokov sa dajú pripomínať mládeži či starším 
súčasníkom mnohostranným spôsobom. Starostlivých organizátorov teší 
a zároveň zaväzuje, že na Pochode vďaky SNP, najvýznamnejšej zimnej 
športovo-spoločenskej akcii Hornej Nitry, pribúda každoročne niekoľko 
stovák priaznivcov z celého Slovenska i zahraničia. Príprava trás, 
informácií, suvenírov, občerstvenia,  bezpečia a pohody vyžaduje mnoho 
námahy a času...

Všetkých záujemcov srdečne pozývame, príďte znova či po prvýkrát aj 
vy do Cigľa na Pochod vďaky SNP  v sobotu 18. januára 2014, od 9:00 hod. 
Vyzerá, že už aj počasie bude pekné, zimné, takže očakávame opäť 
rekordnú účasť (aspoň dve tisíc!) a robíme čo sa len dá pre 
informovanosť, spokojnosť a bezpečnosť návštevníkov.

propozície k pochodu:

http://www.codnes.sk/sites/default/files/webform/prilohy/pochod_vdaky_2014.pdf

http://www.pochodvdaky.sk/

Kontaktné údaje
     Meno: Ivan
     Priezvisko: Kadlečík
     Telefón: +421468438118
     E-mail: ikadlecik@gmail.com

Hlavné menu