Pokrok v múzeu: Geológia

10.11.2014 - 08:00 - 14.11.2014 - 17:00
Náučné podujatie organizované pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku zamerané na geologické vedy a s nimi súvisiace činnosti v múzeu.

Skalný svet je pre človeka oddávna synonymom mĺkveho pokoja. Kamenné masívy, ktoré nás obklopujú, sú zdanlivo nemenné a odolné voči zhubnému pôsobeniu času. Všetky skaly sú navonok rovnaké - sivé, studené, nepoddajné a ťažké, tak čo by mohli o sebe prezradiť. A predsa, prvým priekopníkom poznávania a využívania odlišností kameňov bol už paleolitický človek pred tisíckami rokov.

Počas Týždňa vedy a techniky v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorý je v tomto roku venovaný zložitej prírodovednej disciplíne - geológii, môžete aj vy nazrieť do tajov skalného sveta našej planéty, nášho regiónu. Zázračný svet kameňov priblíži rozprávanie o základných rozdieloch medzi horninami a minerálmi. Poznávanie a skúmanie odlišných fyzikálnych a chemických vlastnosti kamenných prírodnín umožnia jednoduché praktické skúšky, realizovateľné v múzejných podmienkach, ale i naše zrakové, hmatové, chuťové a čuchové vnemy. A v neposlednom rade, pozorovanie farieb a dokonalých tvarov nerastov voľným okom či pod binokulárnou lupou nás presvedčí o jedinečnosti a pestrosti sveta skál.

Záujemcovia o neživú prírodu a vedecké informácie v zrozumiteľnej forme z radov žiakov i študentov môžu podujatie Pokrok v múzeu: Geológia v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi navštíviť od 10. do 14. novembra 2014.

 

Cieľová skupina: 5. - 9. ročník ZŠ, všetky ročníky SŠ
Optimálny počet žiakov v skupine: do 25
Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1€

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred.

Hlavné menu