Pražská jar

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
1.10.2018 - 08:00 - 26.10.2018 - 17:00

V období skorej jesene prinášame všetkým návštevníkom múzea krátky, ale o to pútavejší príbeh jedinečnej česko-slovenskej jari roku 1968, v dňoch 20. - 21. augusta násilne ukončenej vpádom vojsk Varšavskej zmluvy. Čo jej predchádzalo, ako prebiehala, čím bola výnimočná, prečo sa musela skončiť, kto bol jej strojcom a hubiteľom, aký bol jej koniec a jeho neblahé dôsledky prezradí audiovizuálna prezentácia s množstvom úryvkov dobových citátov, zvukových záznamov a videí. V prezentácii dôležitých udalostí celoštátneho dosahu a ich medzinárodného politického pozadia nechýbajú ani väzby na región hornej Nitry.

Od pondelka 1. októbra do piatka 26. októbra 2018 si prezentáciu Pražská jar budú môcť pozrieť všetci návštevníci, kolektívy môžu využiť aj možnosť nahlásenia sa na prezentáciu spojenú s prednáškou a diskusiou.

Cieľová skupina: všetky ročníky stredných škôl a široká verejnosť
Dĺžka podujatia: 75 minút
Maximálny počet žiakov v skupine: 50

Vstupné na prezentáciu bez lektora: základné (dospelý 0,60 €, žiak/študent 0,40 €)
Vstupné na prezentáciu s prednáškou a diskusiou: 1 € alebo 1 kultúrny poukaz za žiaka

Odporúčané akcie