Radobica Vatra SNP

Iné akcie
Radobica

Od 19:00 slávnostné zapálenie vatry SNP.

Reprodukovaná hudba, občerstvenie bude zabezpečené.

Miesto konania: Radobica časť Hôrka

Odporúčané akcie