Regionálne oslavy Dňa baníkov a Banícky jarmok Handlová 2022

Iné akcie
Námestie baníkov Handlová
Od do

Mesto Handlová, HBP, a.s a Združenie miest a obcí hornej Nitry pozývajú na

BANÍCKY JARMOK 2022 - Handlová

Koncerty a program na Námestí baníkov v Handlovej 2.9.2022


13.30 - 14.30 Lenka Piešová akusticky

15.00 - 16.30 Súťaž v pití piva

17.30 - 18.30 Kamelot

19.00 - 20.00 Joe Cockerś Memory

20.30 - 21.30 Čarovné ostrohy

22.00 - 23.00 King Shaolin


Koncerty a program na Námestí baníkov v Handlovej 3.9.2022


11.30 -12.30 Music centrum - CVČ PD

13.00 - 14.00 Country Limit Club

14.30 - 15.30 Nany Hudák&SHZ

16.00 - 17.00 The Minority

17.30 - 18.30 Virvar

19.00 - 20.00 Bystrík

20.30 - 21.30 Miro Žbirka Revival

22.00 - 23.00 Rock is Back

Regionálne oslavy Dňa baníkov 2022

PIATOK 2. september 2022

13.00 h - 14.00 h Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku obetiam banských nešťastí na Hornej Nitre, Mestský cintorín

Pozvánka na kladenie vencov je verejná, organizátori nepozývajú osobitne. Účasť na pietnom akte je potrebné nahlásiť na branislav.cukan@dkhandlova.sk , tel: 0918 610 816.

14.45 h Odhalenie pamätného kameňa – 112 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Bani

Handlová (1909-2021) Vonkajší areál Slovenského banského múzea, expozitúra Handlová, Ul. SNP 25

15.30 h Udeľovanie ocenení Plaketa za rozvoj baníctva na hornej Nitre 2022

Obradná sieň mestského úradu v Handlovej, Námestie baníkov 7

Oceňovanie sa koná v komornej atmosfére iba na pozvánky.

10.00 h - 20.00 h Výstava Jána Procnera venovaná 112 ročnej histórii ťažby hnedého uhlia v Handlovej, Dom kultúry mesta Handlová

17.00 h Slávnostná svätá omša venovaná obetiam banských nešťastí

Kostol svätej Kataríny, Námestie baníkov


SOBOTA 3. september 2022


8.00 h - 16.00 h – Deň otvorených dverí v Slovenskom banskom múzeu – expozitúra Handlová - Cesta uhlia. Ul. SNP 25 Handlová

9.00 h Banícka špacírka, stretnutie turistov pri Slovenskom banskom múzeu, Ul. SNP

Prechádza Turistickým banským náučným chodníkom za účasti predstaviteľov mesta

16.00 h - 20.00 h Výstava Jána Procnera venovaná 112 ročnej histórii ťažby hnedého uhlia v Handlovej, Dom kultúry mesta Handlová

16.00 h - 21.00 h Udržateľnosť v pamiatkach Franzov dom v Handlovej, Ul. Prievidzská 48-50

Prehliadka domu s tradičnou nemeckou architektúrou na Dolnom konci s výkladom majiteľa Andreja Jedlovského, ktorý dom rekonštruuje v pôvodnom nemeckom štýle. V tomto roku bolo Andrejovi Jedlovskénu udelené nové regionálne ocenenie - Pro Patria za záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva.


NEDEĽA 4. septembra 2022


Koncert Miguelangelo Cavalcanti a jeho hostia, Kostol sv. Kataríny v Handlovej

V rámci programu RODB sa po prvýkrát uskutoční koncert vážnej hudby. V Handlovej vystúpi svetoznámy brazílsky barytonista a jeho hostia Olga Koblížková - soprán (CZ), Matej Kocourek - tenor (CZ), Silvia Magnagni - klavírne korepetície (IT). Svetoznáme operné árie

v Kostole sv. Kataríny v podaní výnimočných hlasov budú hudobným zážitkom, na aký budete dlho spomínať.

Vstup je voľný.


Piatok 2. 9. 2022

v čase od 10.00 h do 20.00 h pre stánky s tovarom, občerstvenie do 22.00 h.


Sobota 3. 9. 2022

v čase od 8.00 h do 18.00 h pre stánky s tovarom, občerstvenie do 22.00 h.


Festivalový pohár HAIKONY: Záloha 3 €.


programu vyhradená! www.handlova.sk , FB @MestoHandlova, APP Handlová


Odporúčané akcie