Rozprávkový zámok 2013 - Rozprávky bratov Grimmovcov na Bojnickom zámku

Iné akcie
Bojnický zámok
13.6.2013 - 09:00 - 16.6.2013 - 18:00

Spočiatku realizovalo múzeu podujatie Rozprávkový zámok vo vlastnej réžii v spolupráci s externými scenáristami a režisérmi. V roku 2005 múzeum po prvýkrát zverilo kompletnú produkciu externej spoločnosti. Na základe zmluvy o spolupráci už ôsmy rok vytvárame pre detských návštevníkov rozprávkový sen na romantickom zámku. Podujatie si z roka na rok získavalo viac verných návštevníkoch. V súčasnosti patrí k najúspešnejším produktom múzea a spoločne s podujatím Medzinárodný festival duchov a strašidiel sa stalo synonymom kultúrneho turizmu v Bojniciach. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka nám.
 

Rozprávkový zámok je inscenované podujatie, ktoré sa výrazne líši od klasických historických prehliadok zámku. Vďaka desiatkam účinkujúcich, výpravným kostýmom, nádherných kulisám a rekvizitám sa návštevníci prenášajú každoročne do rozprávkovej fantázie, kde ich očakávajú rozprávkoví hrdinovia a pozývajú ich prežiť neuveriteľné dobrodružstvá.
 

Podujatie Rozprávkový zámok býva návštevníkom sprístupnené vždy na prelome konca školského roka a letných prázdnin. Termín je zámerne volený tak, aby vyhovoval koncoročným školským zájazdom i prázdninových rodinným výletom. Rozprávkový zámok otvára svoje brány dokorán v dvoch etapách, vždy od štvrtku do nedele. Návštevnosť podujatia sa každoročne pohybuje na úrovni okolo 20 000 divákov. Rekordným sa stal rok 2006, keď podujatie navštívilo 28 000 návštevníkov.
Návštevníci si podujatie môžu pozrieť počas celého dňa. Predstavenie je koncipované tak, aby umožňovalo priebežný vstup skupín návštevníkov do zámku. Vďaka skutočnosti, že návštevníci sa postupne presúvajú z jednej miestnosti do druhej a tak postupujú v deji rozprávkového príbehu, nie je potrebné čakať celú dobu trvania predstavenia (90 minút) na ďalší vstup. Skupiny návštevníkov vstupujú do múzea v intervale približne 10-15 minút, čo umožňuje maximalizáciu návštevnosti bez toho, aby bol potlačený divácky zážitok z predstavenia. (Petra Čavojská)

 

Foto: Rozprávkový zámok 2013

"Námet pre Rozprávkový zámok 2013 som našla v zbierke rozprávok bratov Grimmovcov" hovorí Petra Čavojská, autorka projektu Rozprávkový zámok 2013. Pred pár mesiacmi, v decembri 2012, uplynulo presne 200 rokov od vydania prvého zväzku rozprávok bratov Grimmovcov. Nimi upravené a zozbierané rozprávky sa aj z tohto dôvodu vybrali za nosnú tému Rozprávkového zámku.
Detskí návštevníci sa tento rok môžu tešiť na príbehy o
-Červenej Čiapočke
-Šípkovej Ruženke
-3 prasiatkach
-7 kozliatkach
Ale pozor! Do príbehu sa dostal aj zlý čarodejník, ktorý chce rozprávky zničiť. Bez pomoci detských návštevníkov zámku tak hrozí rozprávkam, snom a fantázii zánik...

Vstupné Rozprávkový zámok 2013:

Dospelý 1 osoba 10,00 €

Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,00 €

Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 3,00 €

od 9:00 do 18:00

Odporúčané akcie